Hoppa till innehåll

Regionalt möte - Sund konkurrens

Lokal/distrikt, Visa alla

Välkommen till regionalt möte för att jobba med frågor, åtgärder och verktyg för en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn.

Sundsvall 14 nov 2019 10:00 - 14 nov 2019 15:00

Under hösten äger nio regionala möten rum för att få fler att arbeta i riktning för en sund konkurrens. De regionala mötena är nästa steg i arbetet med den strategiska agendan för sund konkurrens som togs fram under våren.

Vid mötena kommer deltagarna att få med sig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led.

Målgruppen för de regionala mötena är alla som arbetar i och omkring bygg- och anläggningssektorn. Det är exempelvis aktiva företag i sektorn, upphandlare och beställare, arbetsgivar-/branschorganisationer, arbetstagarorganisationer, myndigheter och övriga offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå, banker/kreditinstitut, försäkringsbolag samt utbildningsaktörer.

Det var 2018 som Arbetsmiljöverket beviljade 1,3 miljoner kronor i statsbidrag för att stärka den sunda konkurrensen i byggbranschen. Statsbidraget användes bland annat till att genomföra nästan 300 lokala workshops med aktörer i och omkring byggbranschen. Tillsammans fick man svara på frågor om var branschen står idag och hur man vill att det ska vara när vi verkligen har lyckats uppnå sund konkurrens. Resultatet av workshopsen bildade grund för en strategisk agenda.

De regionala framdriftsmötena genomförs i bred samverkan mellan tolv bransch- och fackliga organisationer.

 • Sveriges Byggindustrier
 • Installatörsföretagen
 • Glasbranschföreningen
 • Plåt & Ventföretagen
 • Måleriföretagen
 • Maskinentreprenörerna
 • Byggnads
 • Seko
 • Elektrikerförbundet
 • Sveriges Ingenjörer
 • Ledarna
 • Unionen

För ytterligare information kontakta Charlotte Wäreborn, projektledare sund konkurrens: charlotte.wareborn@sverigesbyggindustrier.se

Välkommen!