Hoppa till innehåll

Informationsmöte med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Visa alla

I samverkan mellan Installatörsföretagen, Elektrikerna, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, bjuds härmed chefer och arbetsledare tillsammans med sina skyddsombud in till en satsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Stockholm 10 sep 2019 14:00 - 10 sep 2019 16:00

En bra organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig pusselbit för att nå ökad trivsel, jämställdhet och i förlängningen en minskning av antalet olyckor och arbetssjukdomar. Det leder också till en minskad personalomsättning, minskade kostnader och är en viktig del för att få ett hållbart och konkurrenskraftigt företag.

Saknas skyddsombud på företaget ta gärna med någon annan som är intresserad av arbetsmiljöfrågor.

Här har ni en möjlighet att få inspiration till ert arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön som ni sedan kan fortsätta med på arbetsplatsen.

Montör med kontrolluppgift

Installationsavtalets regler om delegering av kontrollansvar förändras till att bli montör med kontrolluppgift utifrån hantering i nya egenkontrollprogrammen ute hos företagen. En förändring är gjord i avtalet och rutiner för utseende av montör för kontrollavgift förändrar hanteringen och detta informeras om i anslutning till informationen. Vi kommer även i samband med mötet att dela ut den nya partsgemensamma FAQ (uppslagsbok) om de vanligaste frågorna och svaren om uppdraget.

Du måste logga in för att se anmälningslänken ovan.

Tid för mötet är kl. 14.00 - 16.00, fika finns uppdukat 30 minuter innan mötets start.

Välkomna!

Gudrun Andersson
Installatörsföretagen

Sven Höckert
Svenska Elektrikerförbundet