Hoppa till innehåll

Extra Föreningsstämmor Norr

Lokal/distrikt, Visa alla

Kallelse till extra föreningsstämmor

Inom Installatörsföretagen finns fyra regionala föreningar i Norrbotten och Västerbotten, tidigare kallade distriktsförening för EIO och lokalavdelning för VVS. Styrelserna inom respektive regional förening kallar härmed till extra föreningsstämma.

Möteshandlingar skickas ut senast en vecka före extra föreningsstämma.

Piteå 24 sep 2019 14:30 - 25 sep 2019 08:00

Piteå 24 september 2019

KUST Hotell & Spa, Hamngatan 60, Piteå

PROGRAM

14.30 Gemensam fika
Därefter följer två parallella program där ni är välkomna att delta i båda. Dels en diskussion inför kommande avtalsrörelse och dels den extra föreningstämma som är aktuell för er.

15.00 Extra föreningsstämma Installatörsföretagens regionala förening i Södra Botnia (VVS)

15.30 Extra föreningsstämma Installatörsföretagens regionala förening i Norrbotten (VVS)

16.00 Extra föreningsstämma Installatörsföretagens regionala förening i Skellefteå (VVS)

16.30 Extra föreningsstämma Installatörsföretagens regionala förening i Övre Norrland (El)

15.00 - 17.00 Avtal 2020
Installatörsföretagens biträdande förhandlingschef Barin Özmen samtalar med er kring, och tar emot input inför, avtalsrörelsen 2020.

18.30 Mingel

19.00 Gemensam middag
Respektive regional förening bjuder på middag och logi för en person per företag, utöver det självkostnadspris.
Hjärtligt välkommen med er anmälan senast den 30 augusti.

ANMÄLAN>>