Hoppa till innehåll

BIM-frukost i Malmö

Lokal/distrikt, Visa alla

Höstens frukostmöten inleds med ett frukostmöte i Malmö, som ett samarrangemang mellan Installatörsföretagen, Sveriges Byggindustrier och BIM Alliance.

Malmö 04 sep 2019 07:30 - 04 sep 2019 11:30

Förutom en redovisning av det pågående projektet ”BIM och digitalisering för små och medelstora entreprenadföretag” blir det en presentation av hur BIM och digitalisering effektiviserar byggskedet av pågående ombyggnader på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Workshop

Efter frukostmötet ovan erbjuds representanter för små och medelstora entreprenadföretag inom bygg- och installationsområdena att medverka i en fördjupande workshop om hur företag av denna typ kan effektivisera sitt arbete och stärka sin konkurrenskraft med BIM och digitalisering. Deltagarantalet är begränsat och företag som inte ingår i huvudmålgruppen kan delta i mån av plats.

Detaljprogram för de två mötena i Malmö kommer att presenteras senast i augusti, och läggas ut på www.bimalliance.se. Det går redan nu att anmäla sig här nedan. Detaljprogrammet kommer också att sändas ut till alla som anmäler sig.

Program

07.30: Frukostmingel

08.00: Välkomna

08.05: Temapresentationer

09.00: Avslut

Valfri fortsättning:

09.15-11.30: Möte för små och medelstora entreprenörsföretag
(samma lokal)