Hoppa till innehåll

Utbildning: Energibyggare

Aktuellt, Visa alla

Med skärpta krav på energieffektivitet inom bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser. Det övergripande syftet är att öka kompetensen i energieffektivt byggande, installation och förnybar energi samt ökad förståelse för varandras arbete för att minimera felkällor i produktion.

Göteborg 23 maj 2019 08:00 - 23 maj 2019 16:00

Redan 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar reduceras enligt EU.

Att utbilda medarbetare i Energibyggare är en konkurrensfördel vid upphandling.

Målgrupp: Alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir, exempelvis byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.

Kursinnehåll

  • Energibyggare gör skillnad
  • Värmeisolering
  • Lufttäthet
  • Fukt
  • Installationer
  • Byggnaden som system

> Anmälan