Hoppa till innehåll

Vi finns i din vardag och jobbar för din framtid

Mer om oss
Medlemskap

Vi finns för våra medlemmar

För att du ska fatta rätt beslut behöver du rätt information. Installatörsföretagen har tagit fram en rad tjänster som underlättar för dig som är entreprenör och arbetsgivare. Rätt information gör dig handlingskraftig. Bli medlem du också!

Med alla rabatter och förmåner som Installatörsföretagen erbjuder tjänar du snabbt på medlemskapet. I kraft av vår storlek har vi förhandlat till oss förmånliga försäkringar plus lägre priser på bilar, drivmedel och fortbildning. Häng med!

Nyheter Visa fler →

Speeddejting löser brist på elektriker

19 januari 2018

Aktuellt, Validering

Ingress

Att du som arbetsgivare har svårt att finna elektrikerkompetens skriver vi löpande om. Samtidigt finns det individer med utländsk elektrikerkompetens som inte tar sig in på den svenska arbetsmarknaden. Hur kan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet tillsammans bidra till att det blir lättare för dig som arbetsgivare att finna kompetens, samtidigt som vi synliggör och tar tillvara på den kompetens som faktiskt finns? Den knäckfrågan har vi jobbat med under 2017 och arbetet ger resultat.

Nya extra pensionsavsättningar ska hanteras via Fora

16 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt

Fora kommer att debitera företagen, men tekniken fungerar först från 2019. Första faktureringen av de nya extra pensionsavsättningarna (som är kompletterande premier till ASL) blir i början av 2019. Vissa premier kommer därför betalas in i efterskott. Fora utvecklar just nu administrationen. Facken är helt införstådda med situationen.

Okunskap skäl till DO-kampanj

16 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Branschfrågor, Driva företag

Förra veckan aviserade DO att de inleder en informationskampanj riktad mot arbetsgivare. Skälet till kampanjen är att DO har undersökt om arbetsgivarna vet vad de, enligt Diskrimineringslagen som ju ändrades för ett år sedan, är skyldiga att göra. DO upptäckt att endast var fjärde arbetsgivare svarar att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Förtydligande IS-avtalet

15 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Avtal

Enligt uppgörelsen om Installationsavtalet 2017 – 2020, förhandlingsprotokoll 2017 -04- 26  ska alla ersättningar och löner revideras per den 1 maj respektive år. I det tryckta avtalet har det blivit ofullständigt eller felaktigt (vid brytpunktstillägget) avseende tidpunkten för förändringen.