Vi hjälper dig idag och bygger för imorgon

Om Installatörsföretagen

Vi är Installatörsföretagen – en organisation som bildats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. De föränderliga och allt högre kundkraven i kombination med en snabb teknisk utveckling gör att marknaderna för VVS- och elteknikföretag överlappar varandra. För att kunna fortsätta att stötta våra medlemmar effektivt i framtiden, och för att bli en ännu starkare röst i samhället, har vi enat våra krafter.

 

  • Installatörsföretagen Service i Sverige AB ägs till 50 procent av VVS Företagens Service AB och 50 procent av EIO Medlemsservice AB.  
       
  • Föreningen VVS Företagen är en branschorganisation för företag verksamma inom VVS samt en arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Föreningen Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Båda föreningarna finns kvar och i maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ja till inriktningsbeslutet att verka för ett samgående mellan föreningarna.

  • Fredagen den 19 maj 2017 fattade föreningarna EIO och VVS Företagen beslut om att ta det slutgiltiga steget mot att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening. Läs om det historiska beslutet. Mer om samgåendet finns på www.eio.se  och www.vvsforetagen.se.

  • Installatörsföretagen representerar 3 600 medlemsföretag med runt 50 000 anställda. Företagen omsätter cirka 73 miljarder kronor.
     
  • Medlemsföretagens intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete mot och information till myndigheter, politiker och allmänheten. Det är föreningarna VVS Företagen och EIO som enskilt tecknar kollektivavtal med respektive motpart.

  

Några ord från oss

AGNETA SJÖSTEDT / VD Tectel AB

"Vårt samhälle fungerar inte utan VVS och el. Vi ser en utveckling där de mest hållbara, energieffektiva installationerna allt oftare innefattar ett samspel mellan tekniska installationer. Lösningar som spelar en avgörande roll för samhällets funktioner. Därför ligger installationsbranschen högt på samhällets agenda."

Några ord från oss

PAUL HÅKANSSON / Utvecklingsledare Elajo El & Energiteknik AB

”Vi märker dagligen fördelen med att verka inom två teknikområden. Att EIO och VVS Företagen bildar en ny organisation känns precis rätt, och installationsbranschen kommer kunna ta ytterligare ett steg framåt.”

Några ord från oss

THERESA ÖSTMAN / VD Fjärdhundra Rör AB och Grillby Rör AB

"Bildandet av Installatörsföretagen är ett stort steg in i en framtid där installationsbranschen är avgörande för ett hållbart samhälle. Det är också här möjligheterna finns för unga teknikintresserade att göra skillnad. Det känns precis rätt."