Skatteverket betalar tillbaks straffavgifter för personalliggare

29 september 2017
I ett inslag i torsdagens sändning av Rapport på SVT medger Skatteverket att de har gjort fel i ett antal bedömningar rörande straffavgifter för felaktigt rapporterade personalliggare, något som Installatörsföretagen tidigare har påpekat. Nu finns möjlighet för de företag som drabbats att få pengar tillbaka, vilket är bra.

När lagen om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser trädde i kraft 2016 menade regeringen att Skatteverket skulle vara nyanserad i sin bedömning och lämna stort utrymme för ”befrielse”, det vill säga möjligheten att frias från avgifter för felaktigt hanterade personalliggare. Oavsiktliga och ursäktliga fel bör inte ge avgift menade man och hänsyn ska tas till byggbranschens speciella förhållanden. 

Installatörsföretagens medlemmar upplever dock inte att någon sådan befrielse eller flexibilitet har skett sedan lagen infördes. Detta är något som Installatörsföretagen har påtalat vid upprepade tillfällen.

Skatteverket har nu medgett att de har agerat felaktigt och avser nu att befria de företag som felaktigt drabbats av den här avgiften och att de planerar att kontakta berörda företag.

Den 5:e oktober publicerade Skatteverket följande beslut, taget den 29:e september:

Om endast en person skulle varit inregistrerad i personaliggaren och någon inloggning inte har gjorts finns grund för att ta ut en kontrollavgift med 15 000 kronor

Det här består kontrollavgiften 15 000 kronor av:

  • 2 500 kronor för att en person inte är inregistrerad.
  • 12 500 kronor för att personalliggaren inte har förts den aktuella dagen.

Du blir befriad från kontrollavgiften på 12 500 kronor om endast en person skulle ha varit registrerad i personalliggaren och inte har loggat in. I dessa fall tar Skatteverket ut en kontrollavgift på 2 500 kronor.

Detta tillämpas när det gäller överträdelser inom byggbranschen. Det på grund av de speciella förhållandena som råder inom den här branschen.

När det gäller andra överträdelser om 12 500 kronor (alternativt 25 000 kronor) ska någon generell befrielse från kontrollavgiften inte medges.

För tidigare beslut har Skatteverket för avsikt att kontakta berörda företag och medge befrielse från kontrollavgiften om 12 500 kronor (eller 25 000 kronor).

Du kan se beslutet här