Lansering av ICPL, Installatörsbranschens certifierade projektledare, flyttas till 17 januari 2018

12 september 2017
I och med att bygget av Installatörsföretagens nya webbplats blir klar i december, skjuts lanseringen av ICPL fram ett par månader, till januari 2018. "Vi behöver lägga resurser på nya webbplatsen och skapa ett så bra innehåll som möjligt för våra medlemsföretag så de får en tydlig plats att besöka vid lanseringen" säger Ylwa Glismann, projektledare för ICPL.

Genom att flytta fram lanseringsdatumet – det vill säga det datum när branschens runt 4000 projektledare kan börja att kartlägga, eller certifiera, sina kompetenser via vår webbplats - kommer vi bl.a. att kunna erbjuda en ny digital plattform med enkel registrering, genomförande och fakturering.

Fakta ICPL:
Vilka kunskaper och kompetenser förväntas en projektledare i installationsbranschen ha?
Frågan blir alltmer relevant då förväntningarna på installationsbranschens projektledare ökar både bland arbetsgivare och kunder. Idag finns inte någon branschstandard för att bedöma och kvalitetssäkra kunskaper nödvändiga för projektledaren.


Installatörsföretagen utarbetar därför en modell som ska möjliggöra kartläggning av kunskaper och kompetenser. De kravspecifikationer som ligger till grund för frågebanken är utformade av branschens projektledare tillsammans med experter inom olika områden. Kartläggningen kommer, utöver att identifiera styrkor, också att belysa områden där projektledare och arbetsgivare bör överväga kompetensutveckling.


Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT), som är ett av SWEDAC ackrediterad personcertifieringsorgan, tar just nu del av de färdiga kravspecifikationerna. INCERT utformar en egen frågebank och kommer att svara för certifieringen. Kartläggningsverktyget är planerat att vara klart i januari 2018 och förhoppningen är att certifieringen lanseras samtidigt.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Ylwa Glismann, 08-762 75 39.