Nolltolerans mot lagbrott: använd Säker El

31 maj 2017
Företag som arbetar med elinstallationer ska ta fram ett egenkontrollprogram. Det behövs för registrering hos Elsäkerhetsverket senast den 1 juli 2017. Utan det arbetar företaget olagligt. Installatörsföretagen har tagit fram Säker El, ett webbverktyg för egenkontrollprogram som uppfyller lagkraven. Vi ställde några frågor om verktyget till Fredrik Sjödin, expert på elsäkerhet hos Installatörsföretagen.

Varför ska jag använda Säker El?
– För att vara helt säker på att uppfylla kraven i den nya Elsäkerhetslagen. Det är enkelt, pedagogiskt och ett tryggt sätt att göra rätt. Du får konkurrensfördelar mot oseriösa företag och valuta för medlemsavgiften helt enkelt.

Vad säger medlemmarna om Säker el?
– Hittills har ungefär 600 företag använt det. Jag får ett dussintal telefonsamtal om Säker el varje dag. Med en månad kvar märker jag att våra medlemmar är litet ovana vid ledningssystem men generellt verkar de nöjda med att göra det de ska och att kunna sätta press på de oseriösa aktörerna.

Varför väljer medlemsföretag att använda andra verktyg som säljs dyrt på marknaden?
– Vi har tagit fram Säker El med kunskap om Elsäkerhetslagen. Kanske finns medlemmar som vänt sig till sin ”gamla firma” för att köpa ett annat webbverktyg. Tyvärr har det visat sig att det finns verktyg som är alltför allmängiltiga och saknar viktiga delar enligt lagkraven.

Kan medlemsföretagen ha missat att Säker El och registreringen?
– Vi har marknadsfört Säker El på alla tänkbara sätt i våra medlemskanaler. Det har skett på informationsmöten vid ett sextiotal tillfällen, utbildningar hos EUU vid trettiotal tillfällen, en utbildningsportal med material och filmer, artiklar, annonser och banners i Elinstallatören och VVS Forum, medlemsutskick, på hemsidorna och i sociala medier och nu senast på Elfack i Göteborg. Hittills har 1441 av våra medlemsföretag registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. Det motsvarar ungefär en femtedel av det totala antalet registrerade företag och är inte tillräckligt.

Vad händer om man som medlemsföretag inte registrerat sig senast 1 juli?
– De som inte registrerat sig får räkna med påringning eller att vi knackar på hos våra medlemsföretag.
Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dem. Att ha medlemmar som arbetar olagligt är helt otänkbart för oss. Det är också ett brott som kan ge påföljder som böter och fängelse om det vill sig riktigt illa. Det vill vi inte ska drabba någon.