Årsmöte: Historisk dag på fredag

16 maj 2017
I maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ”ja” till inriktningsbeslutet att verka för ett samgående mellan föreningarna – nu är det dags för beslut. Fredag, den 19 maj 2017, blir en historisk dag för EIO och VVS Företagen. Då väntas de båda föreningarnas årsmöte besluta om samgåendet till en ny, gemensam arbetsgivar- och branschförening.

– Vi ser stora förändringar i omvärlden och kraven på tekniska installationer ökar och blir allt viktigare för ett modernt samhällsliv. Ett samgående blir det första steget mot att skapa en starkare plattform för företag inom en större teknikinstallationsbransch. Med förenade resurser blir vi en starkare aktör, och som en gemensam förening kommer vi bland annat får bättre genomslag för branschens intressefrågor hos beställare, politiker och myndigheter, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen.

De båda föreningarna representerar idag fler än 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering.

Läs mer om årsmötet och samgåendet på EIO.se, eller på vvsforetagen.se