Klockringning för nya elsäkerhetslagen

12 juni 2017
Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2017 – om bara drygt två veckor. Projektet har därmed passerat klockringning för sista varvet. Vi stämmer av med Installatörsföretagens Reijo Mustonen, projektledare.

Hur går det?
– Vi närmar oss 60 procent registrerade medlemsföretag på EIO-sidan. Det är alldeles för få, med mindre än två veckor kvar till den 1 juli. För föreningen VVS Företagen ser det ännu värre ut. Där har bara 40 medlemsföretag av de 180 som uppgett att de arbetar med in- och urkoppling registrerat sig. Det betyder att det bara är 22 procent av ”våra” VVS-företag som har grönt ljus. Det allvarliga är att vi alltså har medlemmar som ännu inte satt sig in vad den nya elsäkerhetslagen innebär och hur den påverkar företaget. Är man medlem hos Installatörsföretagen finns det inga ursäkter för att inte agera med egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket. Att riskera att arbeta obehörigt efter 1 juli ser vi som mycket allvarligt. Det kan leda till verksamhetsförbud eller andra påföljder, som till exempel fängelse och böter.

Vilka möjligheter har medlemmarna fått?
– Vi har haft informationsmöten i två steg på 60 orter. Närmare 1 600 företag har deltagit för att få grunderna i hur ett egenkontrollprogram ska vara utformat. Våra företagsrådgivare och andra medarbetare arbetar intensivt med att ge information och att stötta medlemmarna.

– Vi har information och filmer i en utbildningsportal som komplement till våra informationsmöten. Vi har gjort flera utskick och haft flera artiklar och annonser i våra medlemstidningar.

– Vi erbjuder Säker El, som är ett gratis webbverktyg där våra medlemmar kan ta fram egenkontrollprogram, som visar att in- och urkoppling utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt med tillräckliga förberedelser, kontroll och uppföljning och har en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten och att det uppfyller lagkraven.

– EUU har dessutom haft utbildningar på ett 30-tal orter runt om i landet.

Vad gör ni nu?
– Vi skickar påminnelsebrev i olika versioner och tonläge för att uppmana medlemmarna att göra det som krävs i den nya lagen. Våra företagsrådgivare arbetar med uppsökande verksamhet för att de ska förstå allvaret. Tiden börjar att rinna ut nu. Vi lämnar inget åt slumpen.

Vad händer om medlemmarna utför obehörigt elinstallationsarbete?
– Obehörigt arbete är ett brott som kan ge påföljder som böter eller fängelse. Företaget riskerar även att utsättas för ett verksamhetförbud. Som medlem hos Installatörsföretagen är det en självklarhet att följa reglerna för att fortsätta vara medlem.