Installatörsföretagen köper VVS-skola

29 juni 2017
Onsdagen den 28 juni blev Installatörsföretagens förvärv av Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, Refis, klart. Branschen är i stort behov av utbildad arbetskraft och köpet är en viktig del i Installatörsföretagens arbete för en hållbar kompetensförsörjning.

Bilden: Jan Siezing, vd Installatörsföretagen och P-O Nilsson, medlem i styrelsen för Refis

Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, är mycket nöjd med köpet och ser på framtiden med tillförsikt.

– Refis är en väldigt bra skola. De har en väl fungerande verksamhet med duktiga och ambitiösa medarbetare. Att skolan har sitt fokus på VVS- och Fastighetsprogrammet gör att det blir lättare att utveckla VVS-programmet till att bli ännu bättre och att eleverna som slutför sin VVS-utbildning verkligen besitter de färdigheter som branschen behöver, säger Jan Siezing.

P-O Nilsson som sitter i Refis styrelse är lika positiv.

 –Med Installatörsföretagen har vi större möjligheter att utveckla utbildningen enligt vår grundtanke och vision med skolan. Vi hoppas att Refis i framtiden ska kunna fungera som ett utbildningsnav som kan erbjuda branschen fler delar i den kompetens som behövs ute på företagen, från montörer till projektledare till att möjliggöra karriärstegar genom vidareutbildning av de anställda, säger han.

 Refis har under åren byggt upp ett bra samarbete med företagen i Stockholm, något som är en förutsättning för en utbildning anpassad för branschens behov. Målsättningen är att skolan och utbildningen sedan ska kunna användas som goda exempel att sprida runtom i Sverige.

- Våra medlemmar efterfrågar duktiga VVS-montörer. Som vi ser det är VVS- och Fastighetsprogrammet en grundförutsättning för en väl fungerande kompetensförsörjning. Att Installatörsföretagen nu äger Refis är ett led i vår långsiktiga strategi att säkerställa behovet av motiverade och utvecklingsbara VVS-montörer som våra medlemmar kan anställa, avslutar Jan Siezing.

Refis kommer även att vara delaktiga i Yrkesnämndens försöksverksamhet kring praktiska examensprov. Eleverna ska då avlägga ett prov ungefär på motsvarande nivå som görs för elektriker på ETG-skolorna idag.