Lediga Tjänster

JUST NU SÖKER VI:

Utbildningsexpert till Installatörsföretagen i Stockholm

 

Om Installatörsföretagen

I januari 2016 bildade Bransch- och arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO ett gemensamt servicebolag: Installatörsföretagen Service i Sverige AB. Installatörsföretagen sysselsätter drygt 100 medarbetare, varav avdelningen Medlemsservice består av 23 företagsrådgivare och fyra assistenter fördelade på regionerna Mitt, Nord och Syd.

Syftet med ett gemensamt servicebolag är att öka medlemsnyttan. Installatörsföretagen representerar 3600 medlemsföretag med ca 50 000 anställda som omsätter ca 73 miljarder kronor.

Föreningarna EIO och VVS företagen ingår i Svenskt Näringsliv som består av 50 st bransch och arbetsgivarförbund.

Vår uppgift är att finnas i våra medlemsföretags vardag och arbeta för deras framtid.